MC + Sequence Control

สามารถติดตามผลงานเพิ่มเติมได้จาก www.facebook.com/MCBeambyFahever

 

 


อัตราค่าบริการ ** พิธีกรภาษาไทย พร้อมรันคิวงาน (Wedding Organizer , Sequence Control)

** โดยบีมไปดูแลด้วยตนเอง ดังนี้ค่า

————————————-

++ # พิธีกร ภาษาไทย โดย MC Beam by Fahever ไปดูแลเอง สำหรับงาน ช่วงเช้า (เช่น งานหมั้น ยกน้ำชา หลั่งน้ำพระพุทธมนต์)
>> ราคา 15,000 บาท  พร้อมบริการเขียนScript และให้คำปรึกษา ลำดับพิธีการ วางแผนกำหนดการตามฤกษ์มงคล

** พิธีกรจะไม่ได้นำสวดในพิธีสงฆ์นะคะ แนะนำให้ใช้มัคทายกจากทางวัดจะสะดวกที่สุดค่ะ

*** ให้ยืมสายกั้นประตู ดอกรัก 10 เส้น ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

————————————-

# พิธีกรภาษาไทย โดย MC Beam by Fahever ไปดูแลเอง ช่วงเย็นหรือเที่ยง (งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส)
>> ราคา 13,000 บาท  พร้อมบริการเขียนScript และให้คำปรึกษา ลำดับพิธีการ

————————————

# พิธีกรภาษาไทย โดย MC Beam by Fahever ไปดูแลเอง สำหรับงานพิธีช่วงเช้า และ งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสช่วงเที่ยง \ หรือ
งานพิธีช่วงเช้าและงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสช่วงเย็น วันเดียวกัน
>> ราคา 20,000 บาท  พร้อมบริการเขียนScript และให้คำปรึกษา ลำดับพิธีการ

** พิธีกรจะไม่ได้นำสวดในพิธีสงฆ์นะคะ แนะนำให้ใช้มัคทายกจากทางวัดจะสะดวกที่สุดค่ะ

*** ให้ยืมสายกั้นประตู ดอกรัก สำหรับงานเช้า 10 เส้น ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

———————————–
*****กรณีจองพร้อมช่างภาพ FAHEVER PHOTOGRAPHY ในวันงาน จะ ได้รับส่วนลดเพิ่มเติม 3,000บาท ต่อ Package*****

ราคาทั้งหมดเป็นราคาสำหรับงานที่จัดในเขต กทม. ค่ะ

 


 

อัตราค่าบริการ ** พิธีกรภาษาไทย อย่างเดียว ** โดยบีมไปดูแลด้วยตนเอง ดังนี้ค่า

————————————-

# พิธีกรภาษาไทย โดย MC Beam by Fahever ไปดูแลเอง พร้อม ทีมงานรันคิว 4 คนช่วงเช้า (เช่น งานหมั้น ยกน้ำชา)
>> ราคา 25,000 บาท  พร้อมบริการเขียน Script และให้คำปรึกษา ลำดับพิธีการ วางแผนกำหนดการตามฤกษ์มงคล
**** หมายเหตุ:: พิธีกรจะไม่ได้นำสวดในพิธีสงฆ์นะคะ แนะนำให้ใช้มัคทายกจากทางวัดจะสะดวกที่สุดค่ะ
**** ให้ยืมสายกั้นประตู ดอกรัก 10 เส้น ฟรี !!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

————————————–

# พิธีกรภาษาไทยโดย MC Beam by Fahever ไปดูแลเอง พร้อม ทีมงานรันคิว 5 คน งานเลี้ยงฉลองสมรสช่วงเย็นหรือเที่ยงอย่างเดียว
>> ราคา 30,000 บาท  พร้อมบริการเขียน Script และให้คำปรึกษา ลำดับพิธีการ

————————————–

# พิธีกรภาษาไทย โดย MC Beam by Fahever ไปดูแลด้วยตนเอง พร้อม ทีมงานรันคิว 4 คน (หมั้น) 5 คน (ฉลอง) สำหรับงานเช้าต่องานเลี้ยงฉลอง สมรสช่วงเที่ยง / หรือ งานพิธีช่วงเช้าและงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสช่วงเย็น วันเดียวกัน
>> ราคา 50,000 บาท  พร้อมบริการเขียนScript และให้คำปรึกษา ลำดับพิธีการ

**** ให้ยืมสายกั้นประตู ดอกรัก สำหรับงานเช้า 10 เส้น ฟรี !!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

————————————–

กรณีที่ลูกค้าสนใจเฉพาะรันคิวแบบไม่รวมพิธีกร ทางทีมงานขออนุญาตรับเฉพาะ ในส่วนของงานเลี้ยงฉลองสมรสค่ะ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย
20,000 บาท และเพิ่มทีมแม่งานรันคิว จาก Package ปกติ 5 คน เป็น 6 คน เพื่อประกบพิธีกร กันเหตุผิดพลาดค่ะ

————————————–

*****กรณีจองพร้อมช่างภาพ FAHEVER PHOTOGRAPHY ในวันงาน จะ ได้รับส่วนลดเพิ่มเติม 5,000บาท ต่อ Package*****

ราคาทั้งหมดเป็นราคาสำหรับงานที่จัดในเขต กทม. ค่ะ

 


 

☆҉‿➹⁀☆҉– หน้าที่และความรับผิดชอบของพิธีกรและทีมแม่งานรันคิว โดย MC Beam by Fahever –☆҉‿➹⁀☆҉

➡️ ช่วงก่อนถึงวันงาน

1.ให้คำปรึกษา คำแนะนำ วางลำดับพิธีการที่เหมาะสม ระหว่างเตรียมงาน และส่งให้ล่วงหน้าก่อนถึงวันงาน

2. จัดทำ Script พิธีกร

➡️ ในวันงาน พิธีหมั้น พิธีมงคลสมรส

➡️ ในวันงาน พิธีหมั้น พิธีมงคลสมรส

1. ช่วงเช้าจะถึงงานก่อนเวลาเริ่มงาน ประมาณ 1 ชม. เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย เช็คสิ่งของต่างๆ เช่น ขันหมาก ของรับไหว้ ฯลฯ

2. พิธีกรดำเนินพิธีการเป็นภาษาไทย ตลอดช่วงพิธี ยกเว้น ช่วงพิธีสงฆ์ พิธีกรจะไม่ได้นำสวดค่ะ แนะนำให้ใช้มัคทายกจากทางวัดจะเหมาะสมที่สุดค่ะ จากนั้น พิธีกรจะดูแลไป จนจบพิธีการบนเวทีค่ะ หรือหากมีการส่งตัวบนห้อง ณ​ สถานที่จัดงาน ในเวลาก่อน 12.00 น. จะขึ้นไปทำพิธีให้ค่ะ หรือ ตั้งขบวนส่งตัวแบบจีนส่งคู่บ่าวสาวขึ้นรถค่ะ (แต่จะไม่ได้ตามไปทำพิธีที่บ้านหรือเรือนหอค่ะ)

3. ประสานงานกับทางสถานที่ ในวันงาน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างภาพ ช่างวีดีโอ

4. คอยซักซ้อม ชี้แจงลำดับพิธีการ ดูแลติดดอกไม้ เชิญขึ้นลงเวทีให้กับ ประธาน คุณพ่อคุณแม่ ญาติๆ และเพื่อนบ่าวสาว

5.อำนวยความสะดวกให้แต่ละพิธีการ เป็นไปอย่างราบรื่น และครบถ้วน

6. ดูแลบ่าวสาว จัดกระโปรง สไบ เติมเครื่องสำอาง หรือพาเข้าห้องน้ำค่ะ

7. ช่วยช่างภาพถ่ายภาพมือถือให้กับแขก ช่วงถ่ายภาพหมู่เพื่อกระชับเวลา และช่วยให้ช่างภาพสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

8. แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และตัดสินใจแทนบ่าวสาว (ยกเว้นกรณีมีเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจะต้องสอบถามโดยตรงกับบ่าวสาวก่อน)

*** ทีมงานจะไม่มีหน้าที่ในการเชิญแขกนั่งโต๊ะทานข้าว และไม่นั่งรับซองในพิธีไหว้ผู้ใหญ่หรือยกน้ำชา เนื่องจากทีมงานไม่รู้จักแขกไม่สามารถกำหนดที่นั่งให้ได้ และมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ

?ทีมงานทุกคนจะติดต่อประสานงานกันภายในทีมโดยใช้ วิทยุสื่อสาร walky talky ค่ะ

 

➡️ ในวันงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส

1. ช่วงบ่ายจะถึงงานก่อนเวลาเริ่มงาน ประมาณ 3 ชม. เพื่อเตรียมพร้อม และ ตรวจสอบความเรียบร้อย เช็คสิ่งของต่างๆเช่น ตรวจเช็คผังการตกแต่งว่าครบถ้วนตามที่บ่าวสาวตกลงไว้หรือไม่ / Test presentation  ว่าติดขัดหรือไม่

2. พิธีกรดำเนินพิธีการเป็นภาษาไทย ตลอดช่วงพิธี จนจบพิธีการบนเวทีค่ะ

3. ประสานงานกับสถานที่ รวมถึง นักดนตรี ช่างภาพ ช่างวีดีโอ แสง สี เสียง bubble dryice ฯลฯ

4. ประสานงาน แจ้งลำดับพิธีการ กับญาติๆ และบุคคลที่มีส่วนร่วมในพิธี เช่น ประธานในพิธี เพื่อนเจ้าสาว ทีมการแสดงโชว์ ศิลปินรับเชิญ หรือทีม surprise

5. จัดโต๊ะลงทะเบียน ตรวจเช็คสิ่งของในพิธี เช่นมาลัยบ่าวสาว ช่อติดอกประธาน กรวยดอกไม้

6.ซักซ้อมคิวงาน สอนท่าเดิน ท่าทางต่างๆ ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบให้กับบ่าวสาว ก่อนเริ่มงาน

7.อำนวยความสะดวกให้พิธีการทั้งหมดเป็นไปตามลำดับขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มจนจบพิธีการบนเวที

8. ดูแลบ่าวสาว จัดกระโปรง ซับหน้า เติมหน้า เติมเครื่องสำอาง หรือพาเข้าห้องน้ำค่ะ

9. ช่วยช่างภาพถ่ายภาพมือถือให้กับแขก ช่วงถ่ายภาพหมู่เพื่อกระชับเวลา และช่วยให้ช่างภาพสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

10. แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และตัดสินใจแทนบ่าวสาว(ยกเว้นกรณีมีเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจะต้องสอบถามโดยตรงกับบ่าวสาวก่อน)

*** ทีมงานจะไม่มีหน้าที่ในการเชิญแขกนั่งโต๊ะทานข้าว และไม่มีหน้าที่ในการเฝ้าโต๊ะลงทะเบียนเนื่องจากทีมงานไม่รู้จักแขกไม่สามารถกำหนดที่นั่งให้ได้ และมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ

?ทีมงานทุกคนจะติดต่อประสานงานกันภายในทีมโดยใช้ วิทยุสื่อสาร walky talky ค่ะ