MC + Sequence Control

สามารถติดตามผลงานเพิ่มเติมได้จาก www.facebook.com/MCBeambyFahever

 

 


อัตราค่าบริการ ** พิธีกรภาษาไทย พร้อมรันคิวงาน (Wedding Organizer , Sequence Control)

** โดยบีมไปดูแลด้วยตนเอง ดังนี้ค่า

————————————-

++ ราคาพิธีกรภาษาไทย 1 คน พร้อม ทีมงานรันคิว 3 คนสำหรับงานเช้า 17,500 บาทค่ะ
(กรณีจองพร้อมช่างภาพ FAHEVER PHOTOGRAPHYได้รับส่วนลดพิเศษเหลือ 15,000บาท)

** พิธีกรจะไม่ได้นำสวดในพิธีสงฆ์นะคะ แนะนำให้ใช้มัคทายกจากทางวัดจะสะดวกที่สุดค่ะ

*** ให้ยืมสายกั้นประตู ดอกรัก 10 เส้น ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

————————————-

++ ราคาพิธีกรภาษาไทย 1 คน พร้อม ทีมงานรันคิว 4 คน สำหรับงานฉลองเที่ยงหรือ ฉลองเย็น 19,500 บาทค่ะ (กรณีจองพร้อมช่างภาพ FAHEVER PHOTOGRAPHYได้รับส่วนลดพิเศษเหลือ 17,000บาท)

————————————

++ ราคาพิธีกรภาษาไทย 1 คน พร้อมทีมงานรันคิว 3 คน สำหรับงานเช้าเลี้ยงฉลองกลางวัน / หรือ ++ พิธีกรภาษาไทย 1 คน พร้อม ทีมงานรันคิว ทั้งเช้าและเย็น วันเดียวกัน สถานที่เดียวกัน ราคา 35,000 บาท ค่ะ (กรณีจองพร้อมช่างภาพ FAHEVER PHOTOGRAPHYได้รับส่วนลดพิเศษเหลือ 30,000บาท)

** พิธีกรจะไม่ได้นำสวดในพิธีสงฆ์นะคะ แนะนำให้ใช้มัคทายกจากทางวัดจะสะดวกที่สุดค่ะ

*** ให้ยืมสายกั้นประตู ดอกรัก สำหรับงานเช้า 10 เส้น ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

———————————–

ราคาทั้งหมดเป็นราคาสำหรับงานที่จัดในเขต กทม. ค่ะ

 


 

อัตราค่าบริการ ** พิธีกรภาษาไทย อย่างเดียว ** โดยบีมไปดูแลด้วยตนเอง ดังนี้ค่า

————————————-

# พิธีกร ในวันงาน สำหรับงานพิธีมงคลสมรส (งานเช้า) พร้อมเขียนสคริปต์ ให้คำปรึกษา ลำดับพิธีการ ราคา 9,500 บาทต่อคนค่ะ (กรณีจองพร้อมช่างภาพ FAHEVER PHOTOGRAPHYได้รับส่วนลดพิเศษเหลือ 8,000บาท)
**** หมายเหตุ:: บีมจะไม่ได้ดูแลในพิธีสงฆ์นะคะ แนะนำให้ใช้มัคทายกจากทางวัดจะสะดวกที่สุดค่ะ

————————————–

#พิธีกร ในวันงาน สำหรับงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส (งานเลี้ยงเที่ยงหรือเย็น) พร้อมเขียนสคริปต์ ให้คำปรึกษา ลำดับพิธีการ ราคา 7,500 บาท ต่อคนค่ะ (กรณีจองพร้อมช่างภาพ FAHEVER PHOTOGRAPHYได้รับส่วนลดพิเศษเหลือ 6,000บาท)

————————————–

# พิธีกร ในวันงาน สำหรับงานพิธีช่วงเช้า + งาน เลี้ยงฉลองมงคลสมรสช่วงเที่ยง \ หรือ
# พิธีกร ในวันงาน สำหรับงานพิธีช่วงเช้า + งาน เลี้ยงฉลองมงคลสมรสช่วงเย็น วันเดียวกัน สถานที่เดียวกัน ราคา 15,000 บาทต่อคนค่ะ (กรณีจองพร้อมช่างภาพ FAHEVER PHOTOGRAPHYได้รับส่วนลดพิเศษเหลือ 12,000บาท)

————————————–

ราคาทั้งหมดเป็นราคาสำหรับงานที่จัดในเขต กทม. ค่ะ

 


 

☆҉‿➹⁀☆҉– หน้าที่และความรับผิดชอบของพิธีกรและทีมแม่งานรันคิว โดย MC Beam by Fahever –☆҉‿➹⁀☆҉

➡️ ช่วงก่อนถึงวันงาน

1.ให้คำปรึกษา คำแนะนำ วางลำดับพิธีการที่เหมาะสม ระหว่างเตรียมงาน และส่งให้ล่วงหน้าก่อนถึงวันงาน

2. จัดทำ Script พิธีกร

➡️ ในวันงาน พิธีหมั้น พิธีมงคลสมรส

1. ช่วงเช้าจะถึงงานก่อนเวลาเริ่มงาน ประมาณ 1 ชม. เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย เช็คสิ่งของต่างๆ เช่น ขันหมาก สายกั้น

2. พิธีกรดำเนินพิธีการเป็นภาษาไทย ตลอดช่วงพิธี ยกเว้น ช่วงพิธีสงฆ์ พิธีกรจะไม่ได้นำสวดค่ะ แนะนำให้ใช้มัคทายกจากทางวัดจะเหมาะสมที่สุดค่ะ จากนั้น พิธีกรจะดูแลไป จนจบพิธีการบนเวทีค่ะ หรือหากมีการส่งตัวบนห้อง ณ สถานที่จัดงาน ในเวลาก่อน 12.00 น. จะขึ้นไปทำพิธีให้ค่ะ หรือ ตั้งขบวนส่งตัวแบบจีนส่งคู่บ่าวสาวขึ้นรถค่ะ (แต่จะไม่ได้ตามไปทำพิธีที่บ้านหรือเรือนหอค่ะ)

3. ประสานงานกับทางสถานที่ ในวันงาน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างภาพ ช่างวีดีโอ

4. คอยซักซ้อม ชี้แจงลำดับพิธีการ ดูแลติดดอกไม้ เชิญขึ้นลงเวทีให้กับ ประธาน คุณพ่อคุณแม่ ญาติๆ และเพื่อนบ่าวสาว

5.อำนวยความสะดวกให้แต่ละพิธีการ เป็นไปอย่างราบรื่น และครบถ้วน

6. ดูแลบ่าวสาว จัดกระโปรง สไบ เติมเครื่องสำอาง หรือพาเข้าห้องน้ำค่ะ

6. คอยแจ้งความเคลื่อนไหว ความคืบหน้า และปัญหาต่างๆให้กับบ่าวสาวทราบ

7. แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และตัดสินใจแทนบ่าวสาว(ยกเว้นกรณีมีเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจะต้องสอบถามโดยตรงกับบ่าวสาวก่อน)

*** ทีมงานจะไม่มีหน้าที่ในการเชิญแขกนั่งโต๊ะทานข้าว และไม่นั่งรับซองในพิธีไหว้ผู้ใหญ่หรือยกน้ำชา เนื่องจากทีมงานไม่รู้จักแขกไม่สามารถกำหนดที่นั่งให้ได้ และมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ

🔹ทีมงานทุกคนจะติดต่อประสานงานกันภายในทีมโดยใช้ วิทยุสื่อสาร walky talky ค่ะ

 

➡️ ในวันงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส

1. ช่วงบ่ายจะถึงงานก่อนเวลาเริ่มงาน ประมาณ 3 ชม. เพื่อเตรียมพร้อม และ ตรวจสอบความเรียบร้อย เช็คสิ่งของต่างๆเช่น ตรวจเช็คผังการตกแต่งว่าครบถ้วนตามที่บ่าวสาวตกลงไว้หรือไม่ / Test presentation  ว่าติดขัดหรือไม่

2. พิธีกรดำเนินพิธีการเป็นภาษาไทย ตลอดช่วงพิธี จนจบพิธีการบนเวทีค่ะ

3. ประสานงานกับสถานที่ รวมถึง นักดนตรี ช่างภาพ ช่างวีดีโอ แสง สี เสียง bubble dryice ฯลฯ

4. ประสานงาน แจ้งลำดับพิธีการ กับญาติๆ และบุคคลที่มีส่วนร่วมในพิธี เช่น ประธานในพิธี เพื่อนเจ้าสาว ทีมการแสดงโชว์ ศิลปินรับเชิญ หรือทีม surprise

5. จัดโต๊ะลงทะเบียน ตรวจเช็คสิ่งของในพิธี เช่นมาลัยบ่าวสาว ช่อติดอกประธาน กรวยดอกไม้

6.ซักซ้อมคิวงาน สอนท่าเดิน ท่าทางต่างๆ ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบให้กับบ่าวสาว ก่อนเริ่มงาน

7.อำนวยความสะดวกให้พิธีการทั้งหมดเป็นไปตามลำดับขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มจนจบพิธีการบนเวที

8. ดูแลบ่าวสาว จัดกระโปรง ซับหน้า เติมหน้า เติมเครื่องสำอาง หรือพาเข้าห้องน้ำค่ะ

9. คอยแจ้งความเคลื่อนไหว ความคืบหน้า และปัญหาต่างๆให้กับบ่าวสาวทราบ

10. แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และตัดสินใจแทนบ่าวสาว(ยกเว้นกรณีมีเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจะต้องสอบถามโดยตรงกับบ่าวสาวก่อน)

*** ทีมงานจะไม่มีหน้าที่ในการเชิญแขกนั่งโต๊ะทานข้าว และไม่มีหน้าที่ในการเฝ้าโต๊ะลงทะเบียนเนื่องจากทีมงานไม่รู้จักแขกไม่สามารถกำหนดที่นั่งให้ได้ และมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ

🔹ทีมงานทุกคนจะติดต่อประสานงานกันภายในทีมโดยใช้ วิทยุสื่อสาร walky talky ค่ะ